Franchising

Staňte se franchisantem

Společnost Pekárny a cukrárny Náchod, a.s., provozovatel maloobchodní sítě U Kubíčka vyhledává pro své maloobchody franchisanty, kteří mají:

  • určitou podnikatelskou zkušenost. Ta však nemusí být nutně z oblasti gastronomie

  • touhu být úspěšní, usilovně pracovat a stát se součástí úspěšného týmu

  • ochotu projít pečlivě školením

  • chuť osobně se zapojit a věnovat veškeré úsilí každodennímu řízení prodejny

  • profil silné a úspěšné osobnosti s důrazem na manažerské schopnosti a interpersonální dovednosti

Případný uchazeč o franchisu musí po úspěšném absolvování výběrového řízení a před podpisem franchisové smlouvy projít tréninkem, který by ho měl připravit na provozování maloobchodu. Absolvování tréninku je nezbytnou podmínkou pro uzavření franchisové smlouvy.

Principy franchisingu    
   
Franchising je moderní způsob prodeje a koupě zboží a služeb. Jedná se o smluvně podložený dlouhodobý vztah mezi právně nezávislými partnery (mezi tím, kdo franchise uděluje (My),  a tím, kdo se stává jejím držitelem (franchisant)). Pekárny a cukrárny Náchod, a.s. na základě svých bohatých zkušeností a studií vybere lokalitu, ve které na vlastní náklady zbuduje prodejnu podle těch nejnáročnějších standardů.

Franchisant si kupuje vybavení maloobchodu a zároveň samotnou franchisu, která ho opravňuje po dobu 20ti let používat obchodní známku a další práva společnosti Pekárny a cukrárny Náchod, a.s.. Stává se zároveň součástí systému Pekárny a cukrárny Náchod, a.s, který mu umožňuje využít veškerých výhod z toho plynoucích, např. centrálního nákupu, marketingových kampaní a veškerého dalšího know how spojené se společností Pekárny a cukrárny Náchod, a.s. Na druhé straně je povinen dodržovat standardy společnosti v oblasti kvality, servisu a čistoty a odvádět poplatky z pronájmu prostor a za poskytnutí franchise, které odpovídají určitému procentu z obratu prodejny.

Provozování maloobchodu U Kubíčka nabízí franchisantovi možnost podnikatelské seberealizace. Franchisa se navíc stává hodnotou, která se dědí z generace na generaci.

Franchisantem naší společnosti může být pouze fyzická osoba, není možné, aby se držitelem franchisy stala právnická osoba. Od franchisanta se zároveň očekává osobní zapojení do řízení maloobchodu.

Další obecné informace o franchisingu se můžete dozvědět na stránkách České asociace franchisingu
.

V případě zájmu o franchising nás kontaktujte na info@pekarnynachod.cz